Affaldsbetaling vinder frem

Betaling for aflevering af affald reducerer affaldmængderne drastisk, viser forsøg fra flere fynske kommuner. Fynboerne bruger sjældent skovene og grøftekanterne, selv om det koster at aflevere skrald.

I flere fynske kommuner må borgerne betale

Betaling for aflevering af affald reducerer affaldmængderne drastisk, viser forsøg fra flere fynske kommuner. Fynboerne bruger sjældent skovene og grøftekanterne, selv om det koster at aflevere skrald.

Borgerne i Søndersø er Danmarks bedste til at begrænse affaldsmængderne. En stor del af æren for de lave affaldmængder har "den vægtafhængige renovationsordning".

Ved hjælp af en microchip bliver skraldespandene vejet hver de bliver tømt og indbyggerne får så regning efter hvor mange kilo affald de har afleveret. De første fem kilo er gratis, derudover opkræver kommunen to kroner pr. kilo. En gennemsnitshusstand i Søndersø betaler i dag omkring 1000 kroner om året for affaldsordningen.

"Sammenhængen mellem pris og afleveret affaldsmængde er den væsentligste årsag til, at vi har Danmarksrekord i mindst affaldmængde pr. indbygger", siger teknisk chef Søren Qvist Hansen fra Søndersø kommune.

Og kommunen har ikke kunne konstatere øget svineri i skove og grøftekanter, selvom det koster at aflevere store mængder affald.

Lignende erfaringer har de i Assens, Tommerup, Glamsbjerg og Bogense. Her betaler borgerne også efter hvor meget affald de afleverer. I Assens kommune må hver husstand kun aflevere 130 kilo affald pr. år. Derudover koster det 5 kroner pr. kilo affald. Samtidig opkræver kommunen også afgift for aflevering af storskrald som f.eks gamle møbler eller haveaffald.

I Bogense har den vægtbaserede renovationsordning betydet, at borgerne afleverer 50 procent mindre affald.