Affaldskunder slipper billigere efter dom

Fynboerne kommer  fremover til at betale færre penge for at komme af med affaldet. En frisk afgørelse fra Energitilsynet slår fast, at en række  renovationselskaber ikke længere skal betale kompensation til Elsam, og det kommer nu affaldskunderne til gode.

-

Fynboerne kommer fremover til at betale færre penge for at komme af med affaldet. En frisk afgørelse fra Energitilsynet slår fast, at en række  renovationselskaber ikke længere skal betale kompensation til Elsam, og det kommer nu affaldskunderne til gode.

Afgørelsen fra Energitilsynet betyder, at Odense Renovationsselskab og 17 renovationsselskaber på Fyn og Sjælland ikke længere skal betale omkring 15 mio. kr. i kompensation til Elsam.


Det bliver billigere at levere affald til affaldsforbrændingen på Fynsværket

Affaldsleverandørerne har betalt denne ekstra afgift siden 1993, hvor Fynsværket opførte den nye affaldsforbrænding. Argumentet var dengang, at Fynsværket ikke kunne udnytte hele kapaciteten i den nye blok 7, når der også skulle produceres varme og el via affaldsforbrænding. Derfor blev det pålagt affaldsproducenterne at betale Fynsværket en årlig kompensation for den mindre effektive drift af blok 7.

Siden da er Fynsværket fusioneret med Elsam, og hele elektricitetsforsyningen er blevet liberaliseret. Blandt andet derfor mente Odense Renovationsselskab ikke længere at det var rimeligt at betale en årlig kompensation til Elsam på næsten 15 mio. kr. årligt. Og nu har Energitilsynet givet affaldsproducenterne medhold i, at afgiften ikke længere skal betales.

- Vores selskab skal hvile i sig selv, og da det nu bliver billigere at komme af med affaldet, så bliver det også billigere for vores kunder, siger Thomas Jørgensen, der er direktør for Odense Renovationsselskab.

Endnu er det ikke afgjort hvor meget prisen falder, men det vil maksimalt betyde en prisnedsættelse på 40 kr. pr tons affald.

For en almindelig husholdning vil det betyde en årlig prisnedsættelse på omkrilng 30 kroner. Og forbrugerne kan samtidig glæde sig over, at strømmen ikke bliver dyrere selvom Elsam mister 15 mio. kr om året. Elpriserne bliver nemlig i dag reguleret af markedskræfterne.

Elsam har endnu ikke besluttet om afgørelsen skal ankes til  Energiklagenævnet.