Afgiften på Storebælt bremser væksten på Fyn: - Vi bruger hver mulighed til at fremhæve, hvor skævt det er

De sidste måneder har der igen været fokus på, hvorvidt man skal betale for at krydse Storebæltsbroen.

I disse dage holder over 60.000 danskere vejret og håber på, at de med et borgerforslag kan afskaffe afgiften for at krydse Storebæltsbroen.

Men samtidig viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået fra Vejdirektoratet og Sund&Bælt, at de peger på en løsning, hvor Storebæltsbroen skal være med til at finansiere anlæggelsen af en forbindelse over Kattegat. Det vil betyde, at Storebæltsbroen tidligst vil blive gratis i 2063. 

Det har fået debatten om afgiften og konsekvenserne ved brobyggeri i Danmark til at blusse op, og midt i det helt står Fynsk Erhverv.

De har længe kæmpet for at fjerne afgiften på Storebælt. 

- Vi bruger hver mulighed, vi får, til at fremhæve, hvor skævt det er at have en broafgift, når vi tilbage i 2016 kunne dokumentere samfundsmæssige gevinster ved at afskaffe broafgiften, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

I 2015 fik Fynsk Erhverv udarbejdet en rapport af Grontmij. Rapporten analyserer de samfundsøkonomiske gevinster ved at ændre i afgiften på Storebælt.

quote Det er beskæmmende at en historisk aftale står i vejen for at se mulighederne i nyt lys

Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Ifølge rapporten vil flere trafikanter finde det attraktivt at tage turen over Storebælt, hvis de kan køre udenom betalingsanlægget. 

-  Det betyder meget for både virksomheder og medarbejdere, at de kan pendle uden afgift. Mulighederne for at opretholde væksten bliver lige nu bremset i virksomhederne, da de ikke kan tiltrække arbejdskraft, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Samme argumenter, forskellige mål

Hver dag krydser omkring 35.000 køretøjer Storebælt. I 2035 forventer Vejdirektoratet, at antallet af køretøjer stiger til cirka 52.500 køretøjer dagligt, medmindre der kommer en Kattegatforbindelse. Det vil nemlig resultere i, at antallet af køretøjer forbliver på 35.000 dagligt. 

I notatet fra Vejdirektoratet og Sund&Bælt konkluder de ligeledes, at en eventuel Kattegatforbindelse har en god samfundsøkonomi. 

Forbindelsen vil ifølge notatet øge væksten i virksomhederne nær forbindelsen, ligesom at den vil tiltrække medarbejdere på den anden side af forbindelsen. 

Det giver de dog ikke meget for ved Fynsk Erhverv. 

- De argumenter de bruger for at etablere Kattegatforbindelsen, er de samme argumenter som vi i årevis har brugt som argumenter for, at Storebæltsforbindelsen skal være gratis, siger Jytte Reinholdt. 

- Det er beskæmmende at en historisk aftale står i vejen for at se mulighederne i nyt lys, siger hun. 

Langt fra at bygge bro 

På Christiansborg er opbakningen til Fynsk Erhvervs argumenter minimal. Indtil videre er det kun Nye Borgerlige, der støtter forslaget om at fjerne afgiften på Storebæltsbroen. Dermed må de knap 62.000 danskere, der har underskrevet borgerforslaget, nok se ideen blive forkastet nærmest inden, forslaget overhovedet er behandlet i Folketinget. 

Om der kommer en Kattegatforbindelse - eller Storebæltsbroen nogensinde bliver gratis at krydse er uvist. Det eneste visse er, at broafgiften den 1. januar 2023 falder med ti procent. og når det sker, er prisen reduceret med 25 procent siden 2018. 

Storebæltsbroen koster årligt 500 millioner kroner i vedligeholdelse, og det er broafgiften i dag med til at betale. 

Debat om Storebæltsbroens takster

Torsdag afholdt TV 2 Fyn Event debat om taksterne på Storebæltsbroen. I debatten deltog blandt andre afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk, medlem af Folketingets transportudvalg, Brian Bressendorff (Soc. dem.), fremtidsforsker Uffe Palludan samt formand for Fynsk Erhverv, Henrik Neelmeyer.

Se hele debatten her:

Oversigt

    Oversigt