I det fynske folks tjeneste

Afgørelse: Ærø og Langeland ramt af stormflod

Store dele af Fyn, Ærø og Langeland blev onsdag ramt af stormflod. Det konkluderer Stormrådet nu.

Huse står i vand i Bagenkop. Foto: Pernille Kjær Nielsen

Stormrådet har nu afgjort, at der var tale om stormflod på Ærø og Langeland også.

Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder: 

  • På den fynske nordkyst: Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord.
  • Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså, inklusiv Als.
  • Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav.
  • Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet.

Områder markeret med rødt har været ramt af stormflod. Det har Stormrådet netop afgjort.   Foto: Grafik Stormrådet

 

 Bagenkop var ifølge TV 2 Vejret et af de steder i Danmark, der blev hårdest ramt. Vandstanden nåede på et tidspunkt op på 172 centimeter over normal. 

 

Bagenkop Foto: Emil Schou Hansen

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

Fotoet her er fra Ærøskøbing. Foto: Marianne Westergaard

Stormrådet havde allerede onsdag afgjort, at kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde og Odense Fjord var blevet ramt af stormflod. Først da vandstandene de øvrige steder i Danmark havde toppet, kom Langeland og Ærø med på listen over ramte områder. 

Stormrådet oplyser til TV 2/Fyn, at den seneste afgørelse også er den endelige afgørelse.

Hvad skal du gøre, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

    Kilde: Stormrådet