Afslag til fynske vindmøller på havet

Muligheden for at etablere kæmpe vindmølleparker i de fynske farvande er nærmest lig nul. De sidste måneder har Energistyrelsen gentagne gange afvist ansøgninger om at lave vindmølleparker til havs i Fyns Amt. Bag de mange forgæves ansøgninger står Energicenter Fyn, der kalder afslagene urimelige.

-

Muligheden for at etablere kæmpe vindmølleparker i de fynske farvande er nærmest lig nul. De sidste måneder har Energistyrelsen gentagne gange afvist ansøgninger om at lave vindmølleparker til havs i Fyns Amt. Bag de mange forgæves ansøgninger står Energicenter Fyn.


En kæmpe vindmøllepark ved Vejsnæs Flak seks kilometer syd for Ærø er Energicenter Fyns mest ambitiøse forslag til Energistyrelsen. Men det er langt fra det eneste projekt. De seneste måneder har Energicenter Fyn fremsendt en stak ansøgninger om etablere 100 meter høje vindmøller i de fynske farvande.


Energicenter Fyn, der er en privat virksomhed, har blandt andet foreslået opstilling af 17 vindmøller syd for Grand Pøl Fyr og 15 vindmøller ved Gustav Flak syd for Langeland. Men alle ansøgningerne er i strid med Miljø- og Energiministeriets \"Handlingsplan for Vindmølleparker til havs\", og har derfor fået afslag.


Handlingsplanen, der er udarbejdet  i 1996 peger på 4-5 områder i de danske farvande, hvor der er mulighed for at etablere vindmølleparker. Og ingen af ansøgningerne fra Energicenter Fyn falder inden for handlingsplanens rammer.


Alligevel mener Energicenter Fyn, at afslagene fra Energistyrelsen er urimelige.


\"Vi vil arbejde videre med vores planer på trods af afslagene fra Energistyrelsen. Hvis vi kan samle opbakning til vindmølleparken fra Fyns Amt eller beboerne i lokalområdet, så vil vi ansøge igen, \" siger  Niels-Jørgen Kruse fra Energicenter Fyn A/S.


Niels-Jørgen Kruse ønsker ikke at forklare, hvorfor Energicenter Fyn fremsender ansøgninger, som de på forhånd ved, at Energistyrelsen vil afvise.