I det fynske folks tjeneste

Aftale om strammere regler for friskoler

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF har indgået en aftale om skærpet tilsyn med de frie grundskoler.

Aftalen skærper proceduren for oprettelsen af nye skoler og styrker samtidig tilsynet med ti initiativer. Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen.

- Størstedelen af de frie grundskoler gør et godt og vigtigt stykke arbejde. Men den seneste tids sager, hvor enkelte skoler har misbrugt deres frihed til at undergrave de demokratiske værdier, har vist, at der desværre er behov for at styrke tilsynet med skolerne yderligere. Vi vil ikke acceptere, at nogle skoler arbejder i direkte modstrid med friskoletanken og de værdier, som vores samfund bygger på,” siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Læs også Al-Salam Skolen begæret konkurs

Stramningen kommer efter flere sager om to-sprogede friskoler. Blandt andet Al-Salam Skolen i Odense, der i oktober fik frataget sit statstilskud.

Sat under skærpet tilsyn

TV 2/Fyn kunne i begyndelsen af september fortælle, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet havde sat Al-Salam Skolen under skærpet tilsyn, og samtidig forlangte styrelsen en redegørelse for en lang række forhold på skolen.

Samtidig blev skolens statslige tilskud holdt tilbage.

Fredag 27. oktober i sidste uge kunne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet så meddele Al-Salam Skolen, at den nu permanent er frataget statstilskuddet.

Styrelsen begrunder beslutningen med, at "der er væsentlig usikkerhed om skolen fortsatte økonomiske drift og dermed væsentlig fare for, at skolen på meget kort sigt må indstille sin virksomhed".

Læs også Undervisningsminister strammer kurs for friskoler

DF ønskede forbud med donationer

Dansk Folkeparti har tidliger udtalt, at de helst så, at der kunne indføres et totalforbud mod økonomiske donationer fra privatpersoner til danske fri- og privatskoler, uanset hvilken type friskoler der er tale om.

Men DF er alligevel tilfredse med aftalen.

- Jeg er tilfreds med, at vi endelig får strammet op på friskoleloven, så for eksempel muslimske miljøer får sværere ved at misbruge vores frihed og tillid til at udbrede deres antidemokratiske og intolerante holdninger, siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti.

Bred tilfredshed med aftalen

i følge pressemeddelelsen er der også tilfredshed med aftalen blandt de øvrige partier.

- Der er brug for en stærk indsats overfor de friskoler, der ikke lever op til de demokratiske rettigheder for både mænd og kvinder. Aftalen her er et skridt i den rigtige retning, men vi ønsker at gå videre, siger Annette Lind, Socialdemokratiet.

- Jeg har især lagt vægt på, at en friskole, der har fået frataget sit statstilskud den ene dag, ikke bare skal kunne åbne igen i et andet navn den næste dag. Hvis de kan det, giver de øvrige tiltag ikke mening. Derfor er jeg særligt tilfreds med den nye godkendelsesprocedure, vi nu har aftalt at indføre, siger Anni Matthiesen, Venstre.

- Vi skal værne om den danske friskoletradition. Derfor må vi handle, når den er under pres”, siger Marianne Jelved, Det Radikale Venstre.

- For SF har det været afgørende, at der blev sat flere midler af til, at der sker flere uanmeldte tilsyn på skolerne. Det var ikke med i Regeringens oplæg, men det er med i den endelige aftale, og det er vi rigtig tilfredse med, for det kan rent faktisk afsløre nogle af de skoler, der ikke lever op til kravene, siger Jacob Mark, SF.

- Med aftalen forbyder vi anonyme donationer til frie grundskoler på mere end 20.000 kr., og vi sikrer, at vi fremover hurtigere kan fratage en skole sin status som fri grundskole, hvis den modarbejder danske frihedsværdier, siger Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative.

Læs hele aftalen her.

Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye frie grundskoler

1. Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder vurdering af personkreds og lokaler Styrkelse af tilsynet med nye redskaber og sanktioner
2. Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn
3. Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed
4. Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger
5. Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
6. Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode
7. Større gennemsigtighed med skolekredsen
8. Whistleblower-ordning
9. Flere uanmeldte tilsynsbesøg
10. Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende

Kilde: Undervsiningeminesteriet