Aftale skal give styr på det sociale Syddanmark

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og brugerorganisationer mødes for at få sammenhæng i tilbuddene til handicappede og psykisk syge

Mødet finder sted 6. februar i Vingsted Centret med 150 deltagere.

Formålet er at indgå Rammeaftale 2008 og få styr på kommunernes og regionens tilbud til psykisk syge, udviklingshæmmede og handicappede.

Brugerne inddrages i arbejdet, så de kan være med til at skabe sammenhæng, så ingen havner mellem to stole eller oplever forringelser efter kommunalreformen.