I det fynske folks tjeneste

Aftaler om god løsladelse

De fynske kommuner har indgået aftale med kriminalforsorgen, der skal sikre bedre støtte til løsladte kriminelle. Målet er at færre skal falde tilbage til ny kriminalitet.

03:51

00:58

01:11

1 af 4

Alle 10 fynske kommuner har nu indgået aftaler med Kriminalforsorgen om "God Løsladelse".

Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne skal fremover sikre at løsladelser foregår så hensigtsmæssigt som muligt.

Servicestyrelsen udarbejdede i 2009 en rapport om samarbejdet mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. Rapporten identificerede barrierer for samarbejdet og præsenterer anbefalinger og metoder til at overvinde dem.

Rapporten danner udgangspunkt for de nye "God Løsladelse"-aftaler mellem kommunerne og Kriminalforsorgen.

Læs mere om "God Løsladelse" på linkte her på siden og se interview med socialcenterchef Susanne Kvolsgaard fra Odense Kommune og kriminalforsorgsleder Jette Christensen fra Kriminalforsorgen i Frihed i Odense.

God løsladelse