Aidsramt udvises til Etiopien

Domstolene er uenige om, hvorvidt en etiopisk flygtning, der begik bankrøveri i Odense, skal udvises til hjemlandet.

En mand med aids i udbrud skal udvises til sit hjemland Etiopien, fordi han begik et groft røveri mod en bank i Odense i februar. Det har Østre Landsret netop besluttet.

Dommen forkaster den afgørelse, som en byretsdommer i Odense tidligere nåede frem til. Han mente, at den 35-årige mands helbred er så dårligt, at han ikke burde udvises. Den dømte er hiv-smittet, har aids i udbrud og er afhængig af medicinsk behandling.

I Østre Landsret er vurderingen en anden. De skriver, at "hensynet til tiltaltes helbredsforhold ikke afgørende taler mod udvisning." De lægger vægt på oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at der er indført gratis behandling i Etiopien.