Aktion mod værtshuse i Odense

Mange værtshuse i Odense har rod i regnskaberne og anvender sort arbejdskraft. Det afslørede en ny storstilet razzia mod værtshusmiljøet torsdag aften. De 18 medarbejdere fra ToldSkat afslørede blandt andet at enkelte værtshuse solgte ubanderoleret spiritus.

-

Mange værtshuse i Odense har rod i regnskaberne og anvender sort arbejdskraft. Det afslørede en storstilet razzia mod værtshusmiljøet torsdag aften. De 18 medarbejdere fra ToldSkat afslørede blandt andet at enkelte værtshuse solgte ubanderoleret spiritus.

Ingen kasseapparater
Aktionen mod de 28 værtshuse i Odense blev gennemført af ToldSkat i Odense, Arbejdsdirektoratet og Odense Politi i fællesskab. Formålet med razziaen var at undersøge restaurationernes regnskaber, registreringsforhold og brug af ulovlig arbejdskraft.

Og kontrolindsatsen viste, at det står sløjt til på mange værtshuse. De foreløbige opgørelser viser, at 15 af de 28 værtshuse havde problemer med regnskabsgrundlaget, mens hele 23 værtshuse slet ikke havde noget kasseapparat.

Forebyggende indsats
Fire personer blev pågrebet i at arbejde sort eller mens de modtog dagpenge. Derudover blev to værtshuse afsløret i at sælge ubanderoleret spiritus.

Aktionen var et led i den strategi ToldSkat har lagt med at foretage såkaldt fremmedrettet kontrol mod udvalgte virksomhedsbrancher. Myndighederne har nedsat en specialgruppe til at gennemføre de målrettede aktioner.

Aktioner virker
For to uger siden gennemførte gruppen en lignende razzia mod 26 værtshuse i Odense. Her blev 13 restaurationer pågrebet i forkert regnskabspraksis.

ToldSkat har tidligere gennemført en lang række aktioner mod pizzarier, og erfaringerne viser, at kontrolbesøgende virker.