Alarmerende få tilmeldinger til landsstævne

I slutningen af juni afholder DGI landsstævne på Bornholm, men det bliver med en fjerdedel færre deltagere end forventet.

-

I slutningen af juni afholder DGI landsstævne på Bornholm, men det bliver med en fjerdedel færre deltagere end forventet.


Kun 529 tilmeldinger har Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i Svendborg fået, efter tilmeldingsfristen er udløbet. Sidste gang der var landsstævne bidrog sydfynboerne med 1.500 deltagere. Fristen var endda blevet forlænget, efter man kunne se i hvilken retningen det bar.


Forlænget ophold afgørende
Hvert fjerde år afholdes der DGI landsstævne. I 1998 foregik det i Silkeborg, men denne gang lægger Bornholm ø til arrangementet, og det har været afgørende. \"På grund af færgerne kan vi ikke transportere alle på een gang. Derfor bliver opholdet for mange på mere end en uge, og det er åbenbart for meget i industriferien\", siger Peder Bang fra DGI Svendborg.


Dårlig økonomi
Arrangementet vil uvægerligt gå hen og blive en økonomisk bet for DGI på landsplan, men i Svendborg kommer det formentlig til at løbe rundt. \"Vi har heldigvis kun en tilbagegang på 2/3 - på landsplan er tilmelding fire gange så lav som sidste gang\", siger Peder bang. Han forventer dog stadig et samlet deltagertal på 15.000, når det går løs den 27. juni.