I det fynske folks tjeneste

Ålen vender tilbage til Fyn: Tusindvis af yngel udsættes

Odense Å, Romsø Sund, Fåborg Fjord og farvandet vest for Langeland beriges med ål. Målet er at få ålen tilbage.

50.000 af disse små ål sættes ud i Odense Å. Foto: Danmarks Tekniske Universitet

Opdager du pludselig bitte små ål i dit vandløb eller ved marinaen, så ser du ikke syner. Ålen vender nemlig i denne sommer tilbage til de danske vandløb, søer og kyster.

Men det er ikke noget de gør af sig selv. Det er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er drivkraften bag et større projekt om udsætning af flere end 1,5 millioner såkaldte sætteål.

Når de bitte små ål slippes løs er det håbet, at de vil folde antennerne ud, og når det bliver tid til formering søger mod Sargassohavet ud for den nordamerikanske kyst for at gyde.

Odense Å, Faaborg Fjord ...

Ålene sættes også ud i det fynske. Blandt andet vil 50.000 styk give nyt liv i Odense Å, mens der i vandet i Romsø Sund øst for Hindsholm udsættes 10.000 ål. Fåborg Fjord vil blive beriget med 5.000 ål, mens der ved Langeland udsættes 5.000 styk.

Læs også Hvaler jager ål

De mange ål sættes ud med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd. Ålene bliver fordelt, så cirka 10 procent bliver sat ud i marine områder, 40 procent i vandløb og den sidste halvdel udsættes i landets søer.

Ifølge DTU stammer ålene fra glasålsfiskerier i Sydeuropa. Universitetet skriver, at "formålet med at flytte rundt på ålene er, at de bliver flyttet fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed med den hensigt at skabe en større gydebestand i Sargassohavet".

Udsætningerne er et led i den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 procent af det oprindelige niveau, skriver DTU.

Åleudsætningerne er finansieret af fisketegnsmidlerne og den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Ålens levesteder er forsvundet 

Siden 1960'erne er bestanden af ål blevet mindre, og der fanges færre og færre ål i Danmark. 
I dag fanges der kun cirka 400 tons pr. år mod cirka 4.000 tons pr. år i 1960'erne.

Tendensen er den samme i hele Europa og skyldes, at der ikke længere kommer så meget åleyngel fra Sargassohavet. 

Årsagen kendes ikke, men det hænger formentlig sammen med, at ålebestandens samlede opvækstområde er blevet indskrænket i løbet af de seneste årtier som følge af landindvinding, dæmninger, kanalisering af vandløb og forurening.

For 150 år siden var en fjerdedel af Danmarks areal dækket af vådområder. I dag er tallet fire procent.

Kilde: Fiskepleje.dk