Alex Ahrendtsen

-

-


Navn: Alex AhrendtsenParti: Dansk FolkepartiBopæl: Åløkkehaven 46, 5000 Odense COpstillingskreds: SvendborgTillidsposter: spidskandidat til Odense byrådAntal stemmer FV2001: 571Kontakt: alex@ahrendtsen.dkPersonlig hjemmeside: http://www.ahrendtsen.dk/


 

Video

Alex Ahrendtsens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Jeg vil have mere Danmark i folketinget. Det er det altafgørende ved dette folketingsvalg, som kommer til at afgøre Danmarks fremtidige skæbne. Skal skolerne forblive danske? Skal kulturen være dansk? Skal Danmark fortsætte som selvstændig nation? Kan indvandringen bringes til ophør? Det er alt sammen spørgsmål, som hver enkelt vælger kan afgøre. Mit svar er: Jeg vil have mere Danmark ind i folketinget

Hvad er dine fynske mærkesager?
Statslige arbejdspladser til Fyn. Jeg har foreslået at flytte menneskeretscenteret fra København. Det vil betyde 300 statslige stillinger og et budget på 60 millioner kr. til Fyn
Lokale sygehuse skal bevares
Danske færger ved Spodsbjerg. Det skal EU ikke bestemme.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved at forbedre samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunerne og ved at fynboerne ser stort på partifarve og i stedet står sammen om at kræve statslige arbejdspladser til Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved at de fremmede rækker hånden ud til danskerne og siger, at de ønsker at blive en del af vores kultur. Det forudsætter en stadig kamp mod islam, som desværre forhindrer integrationen. Kan vi tvinge islam helt væk fra det offentlige rum, vil integrationen af de fremmede blive en succes.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Sådan som tingene er i dag, er der faktisk for mange svinefarme. Den nuværende lovgivning kan ikke helt håndtere de mange farme. I den nære fremtid vil der dog blive skåret kraftigt ned på grund af EU\'s vandrammedirektiv og dens danske aflægger miljømålsloven. Men vælger folketinget at satse storstilet på landbrugsteknologiske løsninger, der kan eliminere udledning og gyllelugt, så vil der kunne tillades flere svinefarme, da udledning og gyllelugt dermed vil forsvinde. Om det så er dyreetisk forsvarligt, er en helt anden ting. Her spiller dyrevelfærden ind. Forbrugerne ønsker ikke svinefarme, men de er heller ikke villige til at betale mere for kødet, og det må man nødvendigvis, hvis svinefabrikkerne skal omlægge sig til en mere dyrevenlig produktion. Med andre ord er det en meget kompliceret problemstilling, hvor der ikke umiddelbart gives enkle svar.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Amtslige arbejdspladser bliver nedlagt. Derved frigøres dygtige medarbejdere, som efter omskoling kan opsuges af det fynske erhvervsliv, hvorved virksomhederne forbedrer deres konkurrenceevne, fordi Fyn dermed kan konkurrere på viden og kreativitet frem for løn og storproduktion.