Alle fynske børnehaver undersøges for gift

Fyns Amt vil over de næste fem til syv år undersøge samtlige børnehaver på Fyn for eventuel forurening. I første omgang vil amtets Jordforureningskontor koncentrere sig om børnehaver i bykernerne.

-

Fyns Amt vil over de næste fem til syv år undersøge samtlige børnehaver på Fyn for eventuel forurening. I første omgang vil amtets Jordforureningskontor koncentrere sig om børnehaver i bykernerne.

De senere år er der blevet afsløret forurening i fire fynske børnehaver. Oftest er børnehaverne forurenet med tjærestoffer eller tungmetaller.

Fortidens synder
\"For at undgå lignende tilfælde i fremtiden, iværksætter vi nu en stor undersøgelse af alle børnehaver i amtet, for at få klarlagt om der er problemer andre steder. Viser det sig, at andre børnehaver også er forurenet, bliver der ryddet op efter princippet, de værste først\", udtaler formanden for Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt, Poul Weber(V).

Flere undersøgelser
Forureningen af børnehaverne stammer oftest fra fyld eller sodnedfald fra ældre tider. Hvis amtet får mistanke om forurening, vil der blive iværksat en grundigere analyse af jorden omkring daginstutionen. Og hvis en endelig undersøgelse fastslår, at børnehaven er forurenet, vil amtet sørge for at der bliver renset på grunden.

Hvis jorden er kraftigt forurenet vil Fyns Amt starte oprensningen i løbet af et år, mens lettere forurenede børnehaver må vente længere tid.