Allehelgen slår andre helligdage

I dag er det Allehelgensdag - og det er blevet en stor succes for de fynske kirker.

Paarup Kirke -her strømmer folk til gudstjenester i anledning af Allehelgensdag, hvor man minder de afdøde med lys.
Paarup Kirke -her strømmer folk til gudstjenester i anledning af Allehelgensdag, hvor man minder de afdøde med lys.

Sidste år gæstede 7000 personer Allehelgensgudstjenesterne i de fynske kirker.

Det er lige så mange som til Påske og 2000 flere gæster end til pinse.

Allehelgensdag bruges i kirken som en begivenhed, hvor man stopper og mindes de personer, man har mistet.

Også i år forventer de fynske kirker mange besøgende. Ikke mindst fordi flere kirker sender invitationer ud til de pårørende og gør dem opmærksom på allehelgensgudstjenesten, hvor navnene på de afdøde i sognet læses op.

Det gælder også Paarup Kirke, hvor der sidste år var 231 personer i kirke.

- Det er en dag med mange tårer og mange smil.

Det er som en udånding - højtideligt og stemningsfuldt, siger sognepræst Anja Damkjær True og fortsætter:

- Ved denne gudstjeneste understeges samhørigheden mellem de levende og døde, og vi kan hver især tænke på dem, vi har mistet. Opstandelsesberetningen bliver læst op, og den giver de efterladte håb.