I det fynske folks tjeneste

Ambulancer skal komme hurtigere frem

Nyt it-udstyr for 12 millioner kroner. Det er nu installeret i ambulancerne i Region Syddanmark og skal reducere responstiden yderligere.

De 135 syddanske ambulancer har blandt andet fået forbedrede elektroniske kort

- Det nye udstyr betyder, at der nu er endnu større sikkerhed for at ambulancerne når hurtigt frem til ulykkesstedet, siger Torsten Lang-Jensen, der er præhospital leder i Region Syddanmark.

I dag er den gennemsnitlige responstid på 8 minutter i regionen.

Det nye udstyr i de 135 syddanske ambulancer sætter redderne i ambulancerne i stand til både at finde hurtigere og bedre vej til skadesteder samt kommmunikere bedre med alarmcentral og sygehusene.

Det nye system indeholder blandt andet mere detaljerede elektroniske landkort i ambulancerne og giver redderne mulighed for finde nye genveje, da veje der normalt er lukkede for kørsel også figurer på kortene.