I det fynske folks tjeneste

Ambulancerne må oftere rykke ud

Falcks ambulancer må oftere og oftere kører ud til akutte opgaver på Fyn. På fem år er antallet af akutte ambulancekørsler steget med over 24 procent. Den stigende trafik på motorvejen og flere uhedld får en del af forklaringen på ambulancefolkenes stigende arbejdsbyrde.

-

Falcks ambulancer må oftere og oftere kører ud til akutte opgaver på Fyn. På fem år er antallet af akutte ambulancekørsler steget med over 24 procent. Den stigende trafik på motorvejen og flere uhedld får en del af forklaringen på ambulancefolkenes stigende arbejdsbyrde.


Ambulancefolkene får mere og mere arbejde

I de to første måneder af 2003 måtte Falcks redningskorps rykke ud 8.177 gange til akutte ambulancekørsler. I de første to måneder året før rykkede ambulancerne ud 7.878 gange, og det betyder at ambulancerne kørte 3,8 procent flere akutte kørsler i år.

Stigningen er en fortsættelse af en lignende udvikling de seneste fem år. I 1999 var der kun 6.578 ambulancekørsler de første to måneder. Det vil sige at antallet af ambulancekørsler på fem år er steget med over 24 procent.

\"Det undrer mig, at der er tale om så markant en stigning. Men det hænger formentlig sammen med de stigende trafikmængder over Fyn. Antallet af biler er fordoblet, og der sker flere uheld og dødsulykker, og det øger naturligvis antallet af ambulancekørsler\", siger Falcks områdeleder på Fyn, Hans Nielsen.

Holder kravet om ventetid
Men selvom ambulancefolkene får mere og mere travl, så stiger ventetiden på en ambulance kun en anelse. I årets første to måneder var ambulancerne i gennemsnit 7,4 minutter om at nå frem til ulykkesstedet. Det en stigning på 0,2 minutter i forhold til året før, men stadig pænt under det krævede gennemsnit på 7,9 minutter.

Samtidig er antallet af ambulancekørsler med en ventetid på over 15 minutter også faldet. I år er det kun 3,8 procent af patienterne, der må venter over 15 minutter på en ambulance. Sidste år var tallet 4,2 procent.

Statistik

                            1999              2000             2001             2002       2003
1. kvartal          3.209         3.565         3.835        3.863     3.968
2. kvartal          3.369         4.217         3.997        4.015     4.209
Total                   6.578         7.782         7.832        7.878     8.177
Antallet af akutte ambulancekørsler hos Falcks Redningskorps i de to første kvartaler af årene