I det fynske folks tjeneste

Amt afviser langsommelig sagsbehandling

Fyns Amt er uenig i Dansk Industris kritik af den lange sagsbehandling af erhvervslivets miljøsager. Onsdag kritiserede DI amtet for at være ni måneder om at behandle miljøsager, men amtet mener, at den reelle tid kun er godt to måneder.

-

Fyns Amt er uenig i Dansk Industris kritik af den lange sagsbehandling af erhvervslivets miljøsager. Onsdag kritiserede DI amtet for at være ni måneder om at behandle miljøsager, men amtet mener, at den reelle tid kun er godt to måneder.

Misvisende
Fyns Amt mener, at DI\'s opgørelse er misvisende, fordi de ni måneder dækker over den tid, der går fra en ansøgning modtages til den endelig afgørelse foreligger.

Amtet mener i stedet, at man skal trække den tid fra, hvor det  har været nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra virksomheden, og den tid hvor ansøgningen efter aftale med virksomheden har været stillet i bero.

To måneder
I følge Fyns Amt viser statistikken så, at behandlingstiden ikke overstiger 3,5 måned, når man ser bort fra længerevarende lossepladssager. Gennemsnittet har været på 2,2 måneder, når alle sager indregnes.

Amtsborgmester Jan Boye indkalder nu DI Fyn til et møde for at redegøre for amtets samarbejde med erhvervslivet.