Amtet brænder inde med millioner

Normalt står virksomhederne i kø, når der bliver uddelt støttekroner fra EUs fonde. Men i øjeblikket er Fyns Amt ved at brænde inde med fire millioner kroner fra Den Europæiske Socialfond. Ingen fynske virksomheder har vist interesse for at søge pengene, der blandt andet kan bruges til at uddanne medarbejderne.

-

Normalt står virksomhederne i kø, når der bliver uddelt støttekroner fra EUs fonde. Men i øjeblikket er Fyns Amt ved at brænde inde med fire millioner kroner fra Den Europæiske Socialfond.


Ingen fynske virksomheder har vist interesse for at søge pengene, der blandt andet kan bruges til at uddanne medarbejderne.


Fyns Amt har hidtil uddelt 5,3 mio. kr fra EUs mål 3 program til fem fynske virksomheder. Pengene skal bruges til at øge medarbejdernes kompetancer fx inden for teknologi eller produktion.


Orienteringsmøde
Socialfondsudvalget er forundret over at så få fynske virksomheder har vist interesse for at søge pengene fra Socialfonden.


For ikke at risikere at brænde inde med fire millioner kroner inviterer amtet nu de fynske virksomheder til et stort orienteringsmøde om støttemulighederne fra Socialfonden. 


På mødet vil én af de tidligere modtagere af støttekronerne - Hudevad Radiotorfabrik - fortælle om deres erfaring med Socialfonden.