Amtet udvider revalideringstilbud

Fynboer med nedsat arbejdsevne får nu forbedrede muligheder for at få afprøvet deres muligheder på arbejdsmarkedet. 1. marts næste år åbner Fyns Amt endnu et nyt revalideringscenter i Middelfart.

Nyt center på Vestfyn

Fynboer med nedsat arbejdsevne får nu forbedrede muligheder for at få afprøvet deres muligheder på arbejdsmarkedet. 1. marts næste år åbner Fyns Amt endnu et nyt revalideringscenter i Middelfart.

Centeret i Middelfart bliver det tredje revalideringscenter på Fyn. I forvejen driver amtet RevaFyn i Odense og RevaSyd i Svendborg. Formålet med det nye center er at tilbyde fynboer, der har nedsat arbejdsevne på grund af psykiske, fysiske eller sociale årsager, mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er Amtsrådet, der med en årlig bevilling på ca. 3,3 millioner kroner har banet vejen for det nye revalideringstilbud. RevaVest skulle gerne nedbringe ventetiden til revalideringscentrene.

RevaVest får otte ansatte og vil årligt kunne tage imod ca. 75 personer, der vil blive optaget på kurser med 8-10 deltagere.