I det fynske folks tjeneste

Amtet vil lukke støjende vindmølle

Fyns Amt vil stoppe en støjende vindmølle i Dalby på Østfyn. Vindmøllen  overskrider de tilladte støjgrænser og vindmølleejeren har ikke støjdæmpet vindmøllen, som amtet har krævet.

-

Fyns Amt vil stoppe en støjende vindmølle i Dalby på Østfyn. Vindmøllen  overskrider de tilladte støjgrænser og vindmølleejeren har ikke støjdæmpet vindmøllen, som amtet har krævet.

Vindmøllen bliver drevet af Birkebjerg Vindkraft I/S i Dalby. Efter naboklager over støjen fra møllen har teknikere fra Fyns Amt undersøgt støjniveauet ved vindmøllen. Amtets støjmålinger viser, at de tilladte grænser bliver overskredet.

Efterfølgende har amtet bedt Birkebjerg Vindkraft om at støjdæmpe vindmøllen og lave en ny støjmåling.

Men amtet har indtil videre intet hørt fra ejeren, og nu vil amtet have indført et midlertidigt forbud mod drift af vindmøllen i Dalby.