Amtet vil tillade sejlads på Odense Å

Fyns Amt er nu indstillet på at lempe på reglerne for sejlads på Odense Å, så det bliver tilladt at sejle i kano og kajak til enten Nørre Broby eller Hillerslev Bro. Amtet mener ikke længere at sejladsen vil true dyre og planteliv.

-

Fyns Amt er nu indstillet på at lempe på reglerne for sejlads på Odense Å, så det bliver tilladt at sejle i kano og kajak til enten Nørre Broby eller Hillerslev Bro. Amtet mener ikke længere at sejladsen vil true dyre og planteliv.


Mange års hidsig kamp mellem kano- og kajaksejlere på den ene side, og lystfiskere og ornitologere på den anden side, ser nu ud til at falde ud til sejlerfolkets fordel.


Beskyttelse af odderen
Sejlforbudet blev indført tilbage i 1992. Dengang mente amtet, at den udbredte sejlads med kanoer og kajakker skadede ørredernes gydepladser og samtidig truede både vandplanter og sjældne dyr, som fx odderen.


Forbudet blev mødt med omfattende protester og klager fra sejlerne, som ankede forbudet til Naturklagenævnet.


Men lige lidt hjalp det - siden 1992 har kanoer og kajakker været forment adgang til åen fra Fruens Bøge til udspringet ved Arreskov Sø.


Odderen er væk
Men efter 10 år med sejlforbud ser situationen anderledes ud. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mener ikke længere at sejlads om vinteren vil skade ørredernes gydepladser, da de vigtigste gydebanker findes i bifloderne til Odense Å.


Samtidig har ingen fynboer set oddere på Fyn de seneste 10 år, så derfor er det mere end tvivlsomt om dette sjældne dyr overhovedet findes i Odense Å.


To muligheder
Teknik- og Miljøudvalget har dog ikke lagt sig fast på i hvilket omfang sejlforbudet skal lempes. Det ligger dog fast, at det fortsat vil være forbudt at besejle det øverste stykke af Odense Å om vinteren.


Amtet opstiller to muligheder for at lempe sejladsen:  • Tilladelse til at sejle med kano og kajak til Nørre Broby i tidsrummet 1.10 - 1.4
  • Tilladelse til at sejle med kano og kajak til Hillerslev Bro ved Faaborgvej i tidsrummet 1.10 - 1.4.

De to muligheder skal nu til høring før amtet vil give endelig tilladelse til sejladsen. Høringsperioden vil begynde til april, og først til efteråret vil politikerne træffe en endelig afgørelse om sejladsen på Odense Å.