Amtsrådet får færre kvinder fremover

Det fynske amtsråd kommer formentlig til at opleve en voldsom nedgang i antallet af kvinder. I dag er 10 ud af de 31 amtsrådsmedlemmer kvinder. Men fire amtsrådskvinder genopstiller ikke, og mange af de nye kvindelige kandidater er placeret så langt nede på partilisterne, at det ikke er sandsynligt at de bliver valgt.

-

Det fynske amtsråd kommer formentlig til at opleve en voldsom nedgang i antallet af kvinder. I dag er 10 ud af de 31 amtsrådsmedlemmer kvinder. Men fire amtsrådskvinder, nemlig Karen Nøhr, Margit Eckhardt, Ester Larsen og Inga-Britt Olsen, genopstiller ikke. Tillige er mange af de nye kvindelige kandidater placeret så langt nede på partilisterne, at det ikke er sandsynligt at de bliver valgt.


Kun seks eller syv kvinder
Netop kvindernes placering på valglisterne gør det muligt at vurdere, hvor mange der bliver valgt. Ifølge den kvindelige amtsrådskandidat Dorte Hjertstedt fra Socialdemokratiet ser det ikke godt ud for kvinderepræsentationen i Fyns Amt. I en pressemeddelelse har Dorte Hjertstedt fordelt mandater jævnfør de seneste meningsmålinger. Hendes bud på hvilke kvinder der kommer i amtsrådet, levner ikke plads til mere end seks eller syv kvinder i amtsrådet. Det betyder et fald på 30-40%.


Kvindernes egen skyld
Dorte Hjertstedt er ærgerlig over den ringe kvinderepræsentation. Ikke fordi kvinder er bedre end mænd, men fordi de stiller andre typer spørgsmål.


\"Det er kvindernes egen skyld, at vi opnår så dårlig repræsentation. Jeg oplever, at kvinder engagerer sig i partiorganisationerne, men når det kommer til opstilling til valgene, så foretrækker de at brygge kaffe til møderne\", siger Dorte Hjertstedt.


\"Og når kvinder så endelig bliver opstillet, er de oftest for konfliktsky til at tage kampene om de bedste pladser længst fremme på listen\", fortsætter hun.  


Fordeling på mandater
Som mandatfordelingen ser ud lige nu, bliver det Maiken Baagøe Christensen, Dorte Hjertstedt, Ingerlise Paustian fra Socialdemokratiet, Pernille Weiss fra De Konservative, Lykke Debois fra SF og Ingeborg Moritz Hansen fra Venstre, der havner i amtsrådet. Desuden ligger Hanne Staff fra Venste på vippen. Hverken  Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre står til at få kvinder i amtsrådet.