Amtsrådet uenige om fælles sygehusregion

Venstre i Fyns Amt er uenige med den konservative amtsborgmester Jan Boye, omkring et sygehusfællesskab med Sønderjyllands, Ribe, Vejle og Vestsjællands amter. Partiet vil ikke have sygehusbestyrelser.

-

Venstre i Fyns Amt er uenige med den konservative amtsborgmester Jan Boye, omkring et sygehusfællesskab med Sønderjyllands, Ribe, Vejle og Vestsjællands amter. Partiet vil ikke have sygehusbestyrelser.

Ingen fusion
I en pressemeddelelse afviser Venstre på Fyn at et eventuelt sygehusfællesskab kan have en selvstændig bestyrelse, eller en lignende konstruktion. Derimod vil partiet gerne arbejde videre på eksisterende samarbejdsområder som uddannelse, forskning og sammenhængende patientforløb.

Ikke enige med de konservative
Dermed står Venstre i kontrast til samarbejdskollegaerne fra Det Konservative Folkeparti. Amtsborgmesteren har i fællesskab med sine borgmesterkollegaer i Ribe og Sønderjylland, udarbejdet et notat, der anbefaler en decideret fusion af sygehusene.