Amtsrådsforening vil bevare Region Fyn

Danmark skal inddeles i otte regioner. Fire regioner i Jylland, en region Fyn og tre regioner på Sjælland. Det mener Amtsrådsforeningens formandskab, der nu er klar med sit bud på, hvor stregerne skal trækkes på det fremtidige regionale danmarkskort.

-

Danmark skal inddeles i otte regioner. Fire regioner i Jylland, en region Fyn og tre regioner på Sjælland. Det mener Amtsrådsforeningens formandskab, der nu er klar med sit bud på, hvor stregerne skal trækkes på det fremtidige regionale danmarkskort.

Ifølge formandskabets bud skal Region Sydjylland bestå af Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amt. Det skriver Ritzau.

Ringkjøbing og Viborg Amt bliver til Region Midt-Vestjylland, mens Århus Amt og Nordjyllands Amt skifter navn til henholdsvis Region Østjylland og Region Nordjylland.

Region Fyn giver sig selv. Region Midt- og Sydsjælland skal bestå af amterne Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms. Frederiksborg Amt bliver til Region Nordsjælland, og endelig bliver Københavns Amt, Københavns og Frederiksberg kommuner slået sammen til Region Hovedstaden.

Bornholm skal ifølge formandskabet selv kunne vælge deres fremtid.

Ifølge formandskabet kan det i praksis vise sig ikke at være muligt, at hele amter indgår i de nye regioner, særligt hvis nogle af de nuværende kommuner går sammen på tværs af de eksisterende amtsgrænser.

Formandskabet understreger, at udgangspunktet fortsat er, at regionerne skal ledes af direkte folkevalgte politiske råd med skatteudskrivningsret og med en bred opgaveportefølje, der giver mulighed for en tværgående politisk prioritering.