Amtsrådsmøder hitter på nettet

Antallet af tilhørere til Fyns Amtsråds møder er blevet mangedoblet siden amtet begyndte at transmittere møderne over Internettet. Mange hundrede fynboer benytter hver måned muligheden for at se dele af amtrådsmøderne på nettet.

-

Antallet af tilhørere til Fyns Amtsråds møder er blevet mangedoblet siden amtet begyndte at transmittere møderne over Internettet. Mange hundrede fynboer benytter hver måned muligheden for at se dele af amtrådsmøderne på nettet.

Fyns Amtsråds møder plejer langt fra at være noget tilløbstykke. Til almindelige møder i Amtrådssalen er der normalt sjældent mere end 20 tilhørere.  Men efter at Fyns Amt i februar i år begyndte at transmittere møderne via amtets hjemmeside er antallet af tilhørere steget betragteligt.

Direkte og on demand
Amtet sender møderne direkte ud på nettet, og efterfølgende bliver møderne lagt ud på www.fyns-amt.dk, så man kan klikke ind og se udvalgte dagsordenpunkter.

Til de direkte transmissioner er der stadig ikke den store seerskare, selvom interessen er voksende. Til mødet i juni var der 19 personer, der fulgte med direkte. I august var der 34 og til mødet mandag d. 1 september var der 65 seere.

Til gengæld benytter mange flere muligheden for at se møderne efterfølgende - eller on demand som det hedder. Amtsrådsmødet i juni er indtil nu blevet hørt eller set af 638 personer, og i alt er der blevet set næsten 33 timers web-tv fra dette amtsrådsmøde.

Flotte tal
Mødet i august har foreløbig 494 fynboer været inde og kigge på, og Amtsrådsmødet mandag d. 1. september er allerede blevet set af 126 personer, selvom det kun har ligget på nettet et halvt døgn.

\"Det er rigtig flotte tal. Det er betydeligt flere gæster end til lignende web-transmissioner andre steder i landet\", fortæller Lars Myrhøj Jensen fra firmaet Arkena Webcasting A/S, der står for transmissionerne.

Flere end i Århus
Flere andre amtet transmitterer også deres møder på nettet, og i forhold til fx Århus Amt har Fyns Amt langt flere brugere.

\"Fyns Amt har valgt en mere avanceret løsning. Vi rykker ud med fem mennesker til hvert møde, og laver en rigtig tv-optagelse med flere kameraer. Det er rart at se at det giver resultat i form af flere brugere\", siger Lars Myrhøj Jensen.

Få til borgermøde
Til gengæld var der meget begrænset interesse for Fyns Amts borgermøde mandag, hvor amtspolitikerne diskuterede budgetet. Kun omkring 10 personer mødte frem til selve mødet, og samme antal valgte at følge borgermødet via nettet.

\"Det er jo ikke mange, men web-transmissionen har dog været med til at fordoble antallet af mødedeltagere, så målt på den måde er det også en succes\", siger Lars Myrhøj Jensen.