Amtsresultat kom sent

Først lidt over kl. 20 mandag aften kunne Amtsvalgsbestyrelsen endelig godkende det fynske amtsrådsvalg. Det bød på enkelte ændringer, men ikke på forskydninger i balancen mellem partierne.

Udskudt to gange

Først lidt over kl. 20 mandag aften kunne Amtsvalgsbestyrelsen endelig godkende det fynske amtsrådsvalg. Det bød på enkelte ændringer, men ikke på forskydninger i balancen mellem partierne.


Fintællingen gav valg til den unge konservative Søren Salling til fordel for partikollegaen Flemming Eyde Nielsen. 


Det blev ikke til et ekstra mandat til SF og hermed kom Holger Lomholt ikke ind i stedet for en venstremand, som han håbede. 


Venstre fik med fintællingen otte mandater og det gav valg til Troels Krøyer fra Rudkøbing. Men det ekstra mandat ændrer ikke ved konstitueringsaftalen hvor den konservative Jan Boye blev amtsborgmester.


Fintællingen har taget hele weekend?en og kommer til at koste en halv million kroner.  Resultatet skulle have været offentliggjort mandag over middag, men det blev udskudt to gange og kom altså først mandag aften.


Fintællingen gav følgende fordeling af de 31 mandater i det nye amtsråd:


Tallet i parentes angiver ændringen i forhold til sidste valg


A. Socialdemokratiet 10 (-3)


B. Det Radikale Venstre 1(-1)


C. Det Konservative Folkeparti 7 (3)


F. Socialistisk Folkeparti 2 (-)


L. Fyns Amts Borgerliste 1 (1)


O. Dansk Folkeparti 2 (-)


V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 8 (-)


Dermed er følgende kandidater ved Amtsrådsvalg 2001 valgt til det fynske amtsråd:


A. Socialdemokratiet


Poul-Erik Svendsen


Maiken Baagøe Christensen


Ib A.Madsen


Dorthe Hjertstedt


William Jensen


Carl Erik Jensen


Ejvind Hansen


Poul Erik Hansen


Ingerlise Paustian


Karl Vinther


B. Det Radikale Venstre


Kristian Grønbæk Andersen


C. Det Konservative Folkeparti


Jan Boye


Pernille Weiss


Ib Spanggaard


Poul Sækmose


Steen Møller


Carina Christensen


Søren Salling


F. Socialistisk Folkeparti


Lykke Debois


Karsten Hønge


L. Fyns Amts Borgerliste


Jørgen Pless


O. Dansk Folkeparti


Ib Dalsfledt


Tina Petersen


V. Venstre, Danmarks Liberale Parti


Poul Weber


Carsten Abild


Ingeborg Moritz Hansen


Bo Libergren


Rasmus Høyby


Lars Voldsgaard


Gunnar Lorentsen


Troels Krøyer


Konstituerende møde


Det konstituerende møde i det nye amtsråd afholdes den 10. december på Amtsgården i Odense