Analyse: 1200 job i nationalpark

En ny erhvervsøkonomisk analyse viser, at både turismen, beskæftigelsen og de mindre landbrug kan vinde, hvis der etableres en nationalpark på Sydfyn.

Det er konsulentfirmaet NIRAS, der har lavet rapporten for  styregruppen for Nationalparken på Sydfyn.

- Min fornemmelse har hele tiden været, at en eventuel nationalpark vil gavne turismen, skabe nye arbejdspladser og muligheder for landbruget. Men det er rart at se det dokumenteret fra et erfarent konsulentfirma, som har lavet analyser også for andre danske nationalparker, siger styregruppens formand, Jørgen Otto Jørgensen fra Ærø.

450 millioner og 1200 job

Rapporten konkluderer, at hvis der investeres målrettet i udviklingen af en nationalpark omkring Det Sydfynske Øhav, kan området opnå betydelige positive effekter på turismen og beskæftigelsen, og mindre landbrug får nye muligheder for at tjene penge på andet end lige traditionel produktion.

- Der er altså al mulig grund til at tænke i nye udviklingsmuligheder. En nationalpark omkring Øhavet kan kombinere alt det, som moderne mennesker efterspørger: Smuk natur, gode historier og aktive oplevelser i det fri. Og så kan den altså oven i købet give et løft til erhvervsudviklingen i området, konstaterer Jørgen Otto Jørgensen.

I følge anlysen vil en nationalpark give en ekstra turismeomsætning på 450 mio. kroner årligt og 1200 job i de fire sydfynske kommuner.

Analysen indgår nu i de videre overvejelser om at få etableret en nationalpark. Styregruppen og de kommunalbestyrelserne i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø planlægger en offentlig høring om emnet efter sommerferien, hvor alle kan få mulighed for at fortælle politikerne, om de er for eller imod.

Læs hele den erhvervsøkonomiske analyse på www.nationalparksydfyn.dk