Anders Basbøll

-

-


Navn: Anders BasbøllParti: VenstreBopæl: Niels Bohrs Alle 23 st-2003, 5230 Odense MOpstillingskreds:Odense Øst 1. KredsTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: ab@vu.dk Personlig hjemmeside: www.hvemeranders.dk

 

Video

Anders Basbøll`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
For at stemme en klar liberal stemme i Folketinget. Mere frihed giver den enkelte borger og landet som helhed, en bedre fremtid.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Folketinget fører landspolitik. Men højt oppe på min ønskeliste står "gratis over Storebælt". Jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal betale en afgift på en enkelt motorvejsstrækning i Danmark. Afskaffes afgiften vil vi få skabt i tusindvis af nye jobs - mange af dem på Fyn.
For mig at se er skattestop og flere skattelettelser også regionalpolitik. På Fyn har skattelettelserne allerede givet os 800 mio. kr. mere at handle for. Til glæde for fynske butikker og servicevirksomheder. Det er meget bedre end at sende skattekroner til København.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Folketinget fører landspolitik. Men højt oppe på min ønskeliste står "gratis over Storebælt". Jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal betale en afgift på en enkelt motorvejsstrækning i Danmark. Afskaffes afgiften vil vi få skabt i tusindvis af nye jobs - mange af dem på Fyn.
For mig at se er skattestop og flere skattelettelser også regionalpolitik. På Fyn har skattelettelserne allerede givet os 800 mio. kr. mere at handle for. Til glæde for fynske butikker og servicevirksomheder. Det er meget bedre end at sende skattekroner til København.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Det er primært en opgave for dig og mig som borgere. At vi møder hinanden uanset baggrund, uden fordomme og med en vilje til at give alle en chance. Indvandrerne/flygtninge har samtidigt et stort ansvar for at søge at lære dansk og at søge arbejde. Det er vigtigt at et muligt job altid går forud for kursustilbud. Hvis indvandrere har arbejde og taler dansk er det selvfølgelig helt op til dem selv hvor meget mere de vil integreres. At driftige indvandrere fx har lavet Shawarma forretninger i stedet for pølsevogne er en kulturel berigelse. Forskelllighed er smukt.

Fra statens side er det vigtigt at sprogkurser og arbejdsformidlingen fungerer optimalt. Det er vigtigt at vi ikke møder indvandrere som ofre, men som mennesker med en mulighed for at bidrage til det danske samfund.

At vi de seneste år har fået begrænset tilstrømningen til Danmark skal udnyttes til at gøre integrationen meget bedre.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Jeg tror det er svært at sige generelt. Det må komme an på en undersøgelse af de lokale forhold der hvor nogle ønsker at lave en svinefarm. Med kommunalreformen får kommunerne hovedansvaret. De må så vurdere fordele og ulemper. Dog er forurening af vand (nitrat mm.) underlagt skrappe miljøkrav, hvilket det også bør være.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunerne får ansvaret for en lang række sager, der i dag kan være i en gråzone mellem kommune og region. Borgerne vil skulle henvende sig til kommunen, der så skal hjælpe borgeren bedst muligt. Amternes specialtilbud overgår til regionerne. Men det bliver kommunerne der får det samlede ansvar overfor den enkelte borger der skal have hjælp, og over for vælgerne. Det er et sundt princip.