I det fynske folks tjeneste

Anette Lilja Vilhelmsen

-

-


Navn: Anette Lilja VilhelmsenParti: Socialistisk FolkepartiBopæl: Glysingvej 24, 5300 KertemindeOpstillingskreds: KertemindeTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: annettevilhelmsen@ofir.dkPersonlig hjemmeside:

 

Video

Anette Lilja Vilhelmsens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi jeg stiller op for SF og fordi socialisme er det bedste alternativ til tidens øgede vægtning af kapitalistiske interesser. SF er min mulighed for at gøre en forskel. Ved at stemme på mig vil man støtte fællesskabet og
muligheden for at fordele ressourcer mere retfærdigt.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn er centralt placeret i Danmark. Jeg vil arbejde for at Fyn bliver
etableret som et centrum for uddannelse, udvikling og internationalt
samarbejde.
Fyn har flere større virksomheder som vægter kvalitet og internationalt
samarbejde. Fyn har uddannelses- og forskningsinstitutioner. Jeg vil arbejde
for at Fyn markerer sine institutioner og udvikler samarbejde på tværs af
nuværende faglige og geografiske grænser. Fyn er et ressourcestærkt område.
Fyn har et miljø der skal værnes om og gøres attraktivt for andre end fynboer.
Kulturhistorisk har vi mange værdier, og ved en øget indsats vil uddannelse,
kulturliv og samarbejde på tværs af etablerede institioner gavne Fyn. Det der
gavner Fyn gavner Danmark og vi kan vise eksempler på nøgleopgaver der vil
gavne demokratiet.

Der er områder nok at tage fat på:
Uddannelse til alle
Omsorg til de der må have behov
Miljøforbedrende initiativer
Flere arbejdspladser også her skal vi kunne arbejde på tværs af offentlige og
private interesser.
Udvikling af kulturlivet inden for kunst, musik og teater. Fyn må gerne kendes
på at turde eksperimentere og fastholde kvalitet.

På Fyn vil vi ikke tale om ældrebyrden men om ældreressourcen.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
For eksempel med ældreressourcen vil vil skabe bedre og flere initiativer der
er med til at udvikle de ressourcer de ældre har - f.eks. ved at opprioritere
fysisk træning, bedre kost, alternative boformer. Der skal etableres
arbejdspladser inden for ældreforskning. Vi vil på den måde udvikle
initiativer til gavn for de ældre, til gavn for medarbejderne og på sigt vil
vi kunne eksportere vores viden om området.
Inden for miljøområdet, herunder udvikling af vedvarende energi skal Fyn stå i spidsen sammen med uddannelsses- og forskningsinstitutioner. Vi skal udvikle bæredygtige miljøer og tilgodese en mulig turistmæssig interesse i at kunne følge med i natur og kultur på en mere aktiv måde end det sker i dag. Der sker noget på Fyn 12 måneder om året - kom selv og se!
Kulturlivet skal opprioriteres. Fyn skal være centrum for teater, kunst, musik
og kulturhistorie.
Fyn skal være med helt fremme med adgang til internet og fremtidens
kommunikationsveje. Der er allerede og kan blive mange flere arbejdspladser
også på øerne med driftsikre kommunikationsveje. Der kan udvikles miljøer hvor enkeltmandsvirksomheder mødes og trækker på hinandens ekspertice.
Sundhedsområdet kan med centrum i OUH og med samarbejde på tværs af CVU\'er og de kommende sundhedscentre i kommunerne blive et sarbejdsmæssigt ressourceområde.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved først og fremmest at ændre fokus fra at være flygtning på Fyn til at være
flyttet til Fyn. Der skal skaffes flere arbejdspladser og tages initiativ til
at uddannelse og arbejde blier integreret. For flygtninge og invandrere gælder det samme som for alle andre. Vi ønsker at der er brug for os, vi vil udvikle os fagligt og have et socialt tilhørsforhold. Indvandrere og flygtninge er mennesker der søger at skabe en fremtid for dem selv og deres familier.

Denne ressource skal vi ikke gå glip af. Integration handler først og fremmest om at kunne være demokratisk borger i et demokratisk samfund - hvor man så kommer fra eller hvad man tror på er ikke det vigtigste.
Vi må spøgre til hvad det er for opgaver der skal løftes på Fyn, i Danmark, i
Europa og i den globale verden - derefter fordeler og løser vi opgaverne.
Arbejdet gøres af de mennesker der er her - Integration - er et spørgsmål om
demokrati.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Antallet af svinefarme hører uløseligt sammen med de miljømæssige faktorer.
Svinefarme er for mig at se en problematik der hører mere hjemme i en moderne industrivirksomhed frem for i et romantisk landbrugssyn. På grund af udbud og efterspørgsel og krav om laveste pris har vi fået skabt nogle urimelige produktions- og afsætningsforhold. Vi bør gå forrest på Fyn i udvikling af metoder til at afhjælpe de miljømæssige risici der er forbundet med de store svinefarme. Landmændenes organisationer, landbrugsskolerne, teknikum og universitetet må gå sammen og udvikle området - til gavn for landbruget og ikke mindst til gavn for miljøet. Fyn skal ikke lugte af svin. I SF vil vi arbejde for fødevarer fremstillet miljøforsvarligt, i en kvalitet som vi så må betale for. Måske skal vi spise lidt færre mængder kød, og til gengæld spise kvalitet der er produceret miljørigtigt.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Fyn vil efter kommunalreformen få mange opgaver fra amtet som nu skal løses kommunalt. Det vil for mig at se blive svært for de nye kommuner at kunne løfte disse tidligere amtsrelaterede opgaver. Driften vil overgå til de
enkelte kommuner, og det bliver de færreste kommuner der kan etablere de
faglige miljøer som amterne hidtil har repræsenteret. Inden for specialområdet med børn og handicappede vil kommunalreformen lægge op til et øget samarbejde mellem kommunerne. Da det stadig er meget uklart hvor midlerne skal komme fra ud over fra bloktilskud, er det for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

Konsekvenserne for Fyn bliver tydeligst i kraft af at Fyns Amt nedlægges og
administrationen af de tilbageblevne opgaver overgår til regionen
hjemmehørende i Vejle.
Så jeg vil omvendt spørge til, hvis svaret er kommunalreform og
amtsnedlæggelse hvad har spørgsmålet så været?