Anker Boye bedst

Børsens Nyhedsmagasin har udpeget Odenses borgmester som den mest udviklingsorienterede af alle landets borgmestre.

Borgmesterkolleger kårer Boye som den bedste

Anker Boye vinder, fordi han har som grundholdning, at alle kommunens ledere skal kende borgmesterens vision for udvikling, at nytænkning og initiativer først og fremmest skal komme fra borgmesteren og ikke fra forvaltningen, at en borgmester skal være villig til at afprøve grænser - at en kommune skal være i stadig udvikling på flest mulige områder - selv om kommunen derved løber en økonomisk risiko. Sådan skriver Børsens Nyhedsmagasin mandag som begrundelse for valget af Anker Boye som den mest udviklingsorienterede af landets borgmestre.
"Min umiddelbare reaktion er, at det er jeg stolt over og utroligt glad for kåringen. Jeg noterer mig, at også mine kolleger har peget på mig. Jeg føler mig ydmyg over for det," lyder det fra Anker Boye.
Børsens Nyhedsmagasin har foretaget "kåringen" efter en spørgeundersøgelse. I samarbejdet med et konsulentfirma har bladet stillet borgmestrene en række spørgsmål. Desuden er borgemstre blevet bedt om at nævne navnene på indtil seks borgmesterkolleger, som de synes har gjort det bedst. Endelig har bladet i samarbejdet med Danmarks Statistik valgt en række nøgletal fra kommunerne.
Anker Boye har været Odenses borgmester siden 1994. Fra 1998 er han også formand for Kommunernes Landsforening.