I det fynske folks tjeneste

Anklager kræver høj straf

Anklagemyndigheden mener, at sagen mod sexkrænkeren i den røde bil er så grov, at anklageren tager en sjælden paragraf i brug.

01:40

Anklager Lenette Skak, Fyns Politi, vil forsøge at bruge den sjældent brugte paragraf 88 i Straffeloven i retssagen mod manden med den røde bil.

1 af 2

Anklageren vil forsøge at bruge den sjældent brugte paragraf 88 i Straffeloven i retssagen mod manden med den røde bil.

- Ved voldtægt af børn er straframmen op til 12 års fængsel, men vi har valgt at taqe Paragraf 88 med i anklageskriftet, fordi har er der tale om to typer af meget grov kriminalitet, og det kan ikke udelukkes, at vi kommer tæt på den fulde strafferamme for voldtægt af børn på 12 års. Derfor har vi taget Paragraf 88 med, fortæller anklager Lenette Skak, Fyns Politi.

Paragraf 88 i straffeloven betyder, at retten kan lægge halvdelen af straffen oveni den maksimale strafferamme.

Straffeloven §88

§ 88. Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.