Anklager: Mudret billede efter knivdomme

Dommere i Højesteret har sagt nej til en stram og klar linje i sager om ulovlige knive. Mange andre sager kan nu blive afgjort.

Landets øverste anklager siger, at Højesterets domme om arbejdsknive hjælper anklagemyndigheden med retningslinjer på området.

Men billedet er noget mudret, og hver enkelt sag skal bedømmes for sig.

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen havde bedt om fængsel i syv dage til de to mænd ligesom i landsretten, men dommerne har altså afvist ønsket.

- Vi mente, det var vigtigt med en stram og klar linje, og den ville man bedst kunne holde fast i med landsrettens resultat. Men det er klart, at billedet er blevet lidt mere mudret, siger Jørgen Steen Sørensen.

Et stort antal sager om ulovlige knive er blevet sat i bero, fordi Højesterets domme skulle lægge linjen. Muligvis drejer det sig om mere end 100 sager.

- Det er ikke sikkert, at alle disse sager nu skal afgøres med bøde. Sagerne i Højesteret er to af de mest tvivlsomme, siger Jørgen Steen Sørensen.