Anmeldelser om voldtægt er steget voldsomt på Fyn

Fra sidste år til i år er antallet af anmeldelser om voldtægt steget med 40 procent på Fyn. Stigningen sker efter loven om samtykke før sex trådte i kraft ved årsskiftet.

Hvis en kvinde ikke siger "nej" til sex, kan hun ikke senere komme og anklage manden for voldtægt.

Det mener hver femte mand i alderen 16 til 20 år, viser en undersøgelse lavet af Aarhus Universitet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Undersøgelsen er lavet i kølvandet på, at samtykkeloven, der kræver samtykke før sex, trådte i kraft ved årsskiftet.

Samtidig viser de nyeste tal fra Rigspolitiet, at antallet af anmeldelser om voldtægt på landsplan er steget voldsomt i 2021 i forhold til de tre foregående år.

På Fyn er tendensen nogenlunde den samme. Rigspolitiets tal over udviklingen i tredje kvartal de seneste fem år fra 2016 til 2021 viser ligeledes en stigning.

Især er der sket et hop antallet af anmeldelser om voldtægt fra 2020 til 2021. I tredje kvartal 2020 var der i Fyns Politikreds 109 anmeldelser om voldtægt. I 2021 var tallet 153, hvilket er en stigning på godt 40 procent.

Ifølge undersøgelsen var der på landsplan i 2018, 2019 og 2020 omkring 1.400 anmeldelser om voldtægt om året. I år er der frem til 6. december blevet indgivet 1.973 anmeldelser.

Tallene kommer fra Rigspolitiets register og omfatter voldtægt og voldtægtslignende forhold. Tallene omfatter ikke seksuelle overgreb mod børn under 12 år.

Fakta