I det fynske folks tjeneste

Anne Baastrup

-

-


Navn: Anne BaastrupParti: Socialistisk FolkepartiBopæl: Frederiksstadsgade 1, 4. Tv., 1667 København VOpstillingskreds: Odense Øst 1. KredsTillidsposter: Medlem af Folketinget siden 1994, ordfører i sager vedrørende retspolitik, uddannelsespolitik, psykiatri, kommunalpolitik.Antal stemmer FV2001: 5.037Kontakt: sfanba@ft.dkPersonlig www.sf.dk/baastrup/

Video
Anne Baastrups videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
SF er det bedste parti med den mest konkrete politik, der giver de rigtige svar på de svære spørgsmål, og da det er valgkamp, må man ikke sætte sit lys under en skæppe: Jeg synes ikke jeg er så ringe til at arbejde for at få SF?s politik sat på dagsordenen.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Det er vigtigt for mig, at Fyn kommer på dagsordenen her på Christiansborg. Vi har i forbindelse med alle regeringens initiativer oplevet at Fyn er blevet tilsidesat. Det skete ved arbejdsmiljøreformen, ved ændringerne af levnedsmiddellovgivningen og nu ved kommunalreformen. Mine mærkesager er derfor ganske omfattende og vanskelige, men konkret handler det om flere arbejdspladser til Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
SF har fremsat et beslutningsforslag, som bl.a. fokuserede på de særlige sydfynske problemer med at skabe arbejdspladser, for i folketinget at få en debat om de vanskeligheder udkantsområder har på grund af den centralisering der er sket i dansk politik gennem de seneste mange år - og især intensiveret i den nuværende regering. Derudover skal der ske en opprioritering af samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Odense kommune, Fyns Amt og erhvervslivet, hvor man arbejder på at udnytte de forskellige ressourcer, der findes på Fyn - med det klare mål: Flere arbejdspladser. Der er ikke nogen enkelt løsning, men det er en række af forskellige tiltag, der skal til. Fyn har mange fordele, som skal udnyttes ved fælles hjælp.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Integration af flygtninge og indvandrere på Fyn er meget forskellig afhængig af, hvor man befinder sig på Fyn. I de større byer er problemerne med integrationen ikke sjældent sværere end i de mindre samfund. Det primære mål er uddannelse og arbejde til alle med særligt fokus på de unge. Tidlig indsats er her afgørende for succes. Det handler om gode daginstitutioner, ordentlig sprogundervisning og frem for alt en skole, der har ressourcerne til at give det enkelte barn en god uddannelsesbaggrund, som fører videre til en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Der er i Danmark i dag, 25 mill.svin, og da de dagligt får enormt meget mad, producerer de lige så mange affaldsstoffer som drejede det sig om 60 mill. mennesker. På Fyn har vi en relativ stor mængde af disse svin - det må stoppe. Mit mål er at få reduceret antallet af svin  markant. Det vil ikke nødvendigvis betyde færre jobs. Det er nemlig ikke særlig klogt, at vi eksporterer uforarbejdede svin, der så forædles i udlandet. Hvorfor kan vi ikke selv stå for forædlingen og dermed selv få de arbejdspladser, som står for udvikling af specielle skinker eller lignende.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Regeringen har valgt forkert. Antallet af regioner er for få, og det bliver svært at få sat Fyn på den regionale dagsorden i Region Syd. Alt for mange amts- og kommunale stillinger kan risikere at blive nedlagt eller flyttet til Jylland. Det er faktisk det modsatte af, hvad Fyn har brug for. Dertil kommer, at ændringen af opgavefordelingen vil betyde:

Miljøet vil blive svækket, de overordnede hensyn til miljøet er vanskeligt at tage for en kommune, hvad mange venstre borgmestre er enige i.
De handicappede børn og voksne vil få tilbud, der med socialministerens forslag kvalitativt vil blive en forringelse i forhold til i dag.
Den realistiske vurdering er, at kommunalreformen og sammenlægningerne af kommunerne bliver så stor en administrativ opgave, uden penge til finansiering, at der vil blive tale om fyring af offentligt ansatte og en svækkelse af velfærdssamfundet.