Anonymt vidne

Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden beslutte, at en tiltalt ikke må kende et vidnes identitet. Så er man anonymt vidne under en straffesag.