Ansvaret for affaldsskandalen skal placeres

Ansvaret for at affaldssystemet på Odense Universitetshospital overskrider budgettet med mange millioner kroner og samtidig er stærkt forsinket skal nu placeres. Byggeudvalget i Fyns Amt mener at sygehuset har modtaget et affaldssystem med alt for mange fejl og mangler.

-

Ansvaret for at affaldssystemet på Odense Universitetshospital overskrider budgettet med mange millioner kroner og samtidig er stærkt forsinket skal nu placeres. Byggeudvalget i Fyns Amt mener at sygehuset har modtaget et affaldssystem med alt for mange fejl og mangler.


\"Vi havde bestilt et sammenhængende affaldssystem til Odense Universitetshospital, men vi har fået et system med masser af fejl og mangler, \" siger Ester Larsen(V), der er formand for Byggeudvalget, der styrer opførelsen af affaldsterminalen på OUH.


Afløser for ulovlig skorsten
Affaldsterminalen skulle have afløst det forbrændingsanlæg, der i marts 1997 blev lukket, fordi det ulovligt havde udledt dioxin i atmosfæren.


Men det nye affaldssystem fungerer stadig ikke fuldt ud, og efter TV 2/FYNs oplysninger vil terminalen tidligst blive fuldt funktionsdygtig i løbet af 2003. Dermed bliver affaldsterminalen forsinket i flere år, samtidig med at budgettet er blevet overskredet med syv-otte millioner kroner.


Nye millionudgifter
\"Vi skal have ansvaret for forsinkelserne og budgetoverskridelserne placeret, \" siger Ester Larsen.


Affaldsterminalen er leveret af flere småleverandører, men ingeniørfirmaet Carl Bro har været rådgivende ingeniør på projektet.


Embedsmændene i Fyns Amt skal nu gennemgå hele affaldsterminalen endnu en gang for at komme med et bud på en løsningsmodel. Men det bliver formentlig nødvendig med en yderligere investering på omkring fire mio. kr for at få hele affaldsterminalen til at fungere.


Problemer hele vejen rundt
Problemerne med affaldsterminalen breder sig over flere felter. En autoklave, der skulle omdanne risikoaffald til industriaffald virker ikke. Derudover er der problemer ude på afdelingerne, hvor affaldet skal sorteres og transporteres uden at medarbejderne får unødige løft. Samtidig virker transportbåndet i systemet helller ikke efter hensigten.


Byggeudvalget vil på deres næste møde i november få et bud på hvordan de mange problemer kan blive løst.