I det fynske folks tjeneste

Arbejdsmiljøpris til Katrine og Alfreds tomater

Torsdag fik tomatgartneriet Alfred Pedersen & Søn, der producerer Alfred og Katrines tomater Arbejdsmiljøprisen 2007 for siden 2004 at have arbejdet målrettet på at nedbringe medarbejdernes arbejdsskader.

Pasning af planterne og plukning af tomaterne indebærer nemlig en risiko for muskel- og skeletbesvær på grund af ubekvemme og dårlige arbejdsstillinger.

For det første er tomatplanterne blevet løftet fra jordhøjde og i stedet plantet i hængende render 80-90 cm over jordhøjde, hvorved alt arbejde under knæhøjde er elimineret.

For det andet har firmaet indført et lagerrobotsystem bestående af to elementer: intelligente plukkevogne og pakkeanlæg.
 

Sygefravær under 2%

De intelligente plukkevogne er selvkørende og følger medarbejderen under plukningen. Tidligere blev fyldte tomatkasser løftet og håndteret manuelt. Med de intelligente plukkevogne undgår de ansatte at løfte, trække og skubbe fyldte kasser. Desuden er de nye plukkevogne indstillet til selv at finde vej til pakkeriet.
 
De nye pakkeanlæg er automatiserede og varetager funktioner vedrørende pakning, vægt- og kvalitetskontrol samt palletering. Dermed er virksomhedens ansatte blevet lettet for en lang række manuelle håndteringer.
 
Medarbejderne udtrykker tilfredshed med de nye tiltag og kan mærke en væsentlig forbedring af den daglige belastning. Virksomhedens sygefravær er samtidig kommet under to procent.
 
Som en sidegevinst er effektiviteten steget efter indførelsen af tomatvognssystemet, fordi plukkerne nu primært kan koncentrere sig om at plukke tomater.