Arbejdstilsynet kommer fængselsfunktionærer til undsætning

Stress, nedslidning og sygemeldinger hører til dagens orden for fængselsfunktionærerne i især tre fynske fængsler og arresthuse. Nu skærper arbejdstilsynet tonen.

Påbud på vej

Odense Arrest, Statsfængslet på SøbySøgård og Statsfængslet i Ringe modtager snart påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

- Især i Odense Arrest er den helt gal. Her er altid masser af indsatte, stor gennemstrømning og også narkomaner og psykisk syge bag tremmer, det slider, siger René Larsen, formand for de fynske arrestfunktionærer.

Landet over har Arbejdstilsynet udstedt 17 påbud om forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø.

- Arbejdstilsynet har i flere år råbt vagt i gevær og gjort Direktoratet for Kriminalforsorgen opmærksom på, at fængselsfunktionærernes arbejdsmiljø er under al kritik. Det er trist situationen nu er så alvorlig, at påbud er nødvendig, siger Kim Østerbye, formand Dansk Fængselsforbund.

Alene i 2006 har 31 fængselsfunktionærer forladt tjenesten i utide. Gennemsnitsalderen for de nedslidte er kun 46 år.