I det fynske folks tjeneste

Årets Tinderbox-festival: Overskud på 5-10 millioner kroner

Overskud i 2015 er over forventning. Erfaringsmæssigt går der fem år, før festivaler giver overskud, har Odense Kommune oplyst til Statsforvaltningen.

Ronnie Hansen kan oplyse, at Tinderbox 2016 isoleret set gav et overskud på 5-10 millioner kroner. Foto: Birgitte Carol Heiberg/Fynske Medier.

Tinderbox-festivalen i sommer gav et overskud på 5-10 millioner kroner.

Det oplyser Odense Kommune på baggrund af en aktindsigt fra TV 2/Fyn i korrespondancen mellem Tinderbox og Odense Kommune.

Det er over forventning.

For normalt går der fem år, før den type festivaler giver overskud, har Odense Kommunes advokatfirma Horten meddelt Statsforvaltningen.

Ifølge en sms fra udviklingschef Ronnie Hansen har festivalen isoleret set givet et overskud "på ikke under 5 og ikke over 10 millioner kroner."

Det afspejles ikke nødvendigvis direkte i Tinderbox årsregnskab, der først offentliggøres i løbet af foråret, oplyser Ronnie Hansen.

Tinderbox gav et underskud på 31 millioner kroner sidste år, og der er ingen fare for, at selskabet får reduceret i de 11,5 millioner kroner, som Tinderbox har fået udbetalt i direkte kommunalt tilskud fra 2014-2017.

Tinderbox-overskuddet beregnes nemlig som et gennemsnit for alle tre år, og kun i det tilfælde, hvor Tinderbox samlet set måtte opnå et overskud, der overstiger "en rimelig fortjeneste", som det formuleres med baggrund i EU-ret, vil det kunne komme på tale at reducere det kommunale tilskud.

Som nævnt i TV 2/Fyn i går har Statsforvaltningen godkendt Odense Kommunes tilskud til Tinderbox, men bedt kommunen svare på to spørgsmål.

Det kommunale tilskud skal bruges til  øremærkede lovlige kommunale formål som bl.a. indkøb af musik og kulturydelser, projekter, der understøtter foreningslivet, erhvervs- og turstfremme og kunst/atmosfære i forbindelse med afviklingen af Tinderbox.

Statsforvaltningen har bedt Odense Kommune svare på, om det har været muligt for kommunen at kontrollere, at det faktisk er det, pengene er gået til.

Det andet spørgsmål går på at få dokumenteret, om kommunen får tilstrækkeligt udbytte af sine sponsorater. I modsat fald er det jo tilskud til Tinderbox.

Konkurrencestyrelsen er ikke tilfreds med den sponsoranalyse som to konsulentfirmaer har udført for kommunen. De er simpelthen ikke præcise og metodiske nok.