Arkivarer frygter arkiv i Odense

I et brev til samtlige landets amtsborgmestre, skriver personalet på landsarkiverne og Erhvervsarkivet, at de frygter for de regionale arkivers fremtid. De er bange for at de regionale arkiver i fremtiden blot vil blive læsesale.

-

I et brev til samtlige landets amtsborgmestre, skriver personalet på landsarkiverne og Erhvervsarkivet, at de frygter for de regionale arkivers fremtid. De er bange for at de regionale arkiver i fremtiden blot vil blive læsesale.

I brevet, til blandt andre den fynske amtsborgmester Jan Boye, skriver arkivarerne at udflytningen af Rigsarkivet fra København til Odense på sigt vil påvirke de regionale arkiver. Alle nyafleveringer skal afleveres i Odense, og det tolker de som et skridt hen imod centralisering af Statens Arkiv.

Lokalt materiale opbevares lokalt
\"Skrækscenariet er at landsarkiverne og Erhvervsarkivet på længere sigt kommer til at fungere som læsesale, mens sagsbehandlingen og accessionen foregår centralt i Odense\", skriver arkivererne. De opfordrer amtsborgmestrene til at arbejde for at bibeholde de regionale arkiver og sikre at de fortsat kan opmagasinere lokalt materiale.