Årslev Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Årslev


I den nuværende periode har det fredelige, brede samarbejde præget kommunalbestyrelsen i Årslev. Konstitueringen efter sidste valg mellem de konservative, socialdemokraterne, SF og Borgerlisten har betydet flertal i de væsentlige spørgsmål. Udfordringen for partierne bliver nu at signalere over for vælgerne, at der findes forskelle imellem dem.


Profiterer på motorvejen
Økonomien i kommunen er også i smult vande med en skatteprocent på 20,6, og i pengekassen ligger 23 mio. kroner i likvid beholdning. Og det er et pænt beløb for en kommune af Årslevs størrelse. Årsagen til den sunde økonomi skal blandt andet findes i beliggenheden ved den kommende motorvej mellem Odense og Svendborg. Det har betydet travlhed i form af byggemodning og salg af byggegrunde i den bosætningskommune, som Årslev er blevet. 


Slagsmål om privatisering
Der har været - og også under den nuværende valgkamp - ideologiske sammenstød mellem på den ene side socialdemokraterne og på den anden Venstre. Som på landsplan er det spørgsmålet om privatisering, der skiller de to partier. Senest var det ved omlægningen af rengøringen på skolerne, hvor Venstre ønskede en privatisering, mens resten af byrådet med Socialdemokratiet i spidsen ønskede det fastholdt i kommunalt regi. Og her i sommer stødte de to partier sammen igen. Denne gang var det beslutningen om gratis kollektiv trafik i kommunen, som Venstre var imod.


Håber på Vejle-model
Venstre var ikke med i konstitueringen, og derfor går partiet nu efter maksimal indflydelse for at undgå en gentagelse. Partiet sigter efter et samarbejde med SF og ønsker at indføre den såkaldte Vejle-model: Altså borgmesterposten til SF med støtte fra Venstre til gengæld for indflydelse og formandsposter i de politiske udvalg.


Og SFs spidskandidat Hans Biering er ikke afvisende overfor tanken. Han siger, at ideen lyder spændende og vil ikke afvise manøvren. Ifølge ham går SF efter maksimal indflydelse, gerne med en borgmesterpost som appelsin i turbanen - og det samme siger Venstres spidskandidat Herdis Hanghøj. Det kan bringe de to partier sammen. Men i forhold til den nuværende mandatfordeling kræver det to mandater yderligere. Venstre mistede nemlig et mandat i den nuværende periode, da Hans Peter Larsen forlod partiet i januar måned til fordel for Borgerlisten. Han var Venstres spidskandidat ved det forrige valg, men valgte at forlade partiet, da han blev vraget som gruppeformand. Afgørelsen bliver altså truffet af vælgerne - både SF og Venstre skal gå væsentligt frem, for at drømmen om Vejle-modellen kan blive realiseret i Årslev. Og med den stemmefremgang, Venstre har på landsplan, er muligheden absolut realistisk.Den nuværende borgmester, Hans Jørgensen, har haft de gyldne kæder på i knap fire år, men han har en bred politisk erfaring, da han kom ind i kommunalbestyrelsen i 1982.


Radikal joker
Jokeren i det politiske spil kan blive Det radikale Venstre. Partiet gled ud af kommunalbestyrelsen ved sidste valg, og som et kuriosum var Egon Hansen, Borgerlisten, tidligere valgt ind for de radikale. Partiet stiller nu op igen, og spidskandidaten for partiet er Mette Stoksted. Hun er politisk set et ubeskrevet blad, men kan blive et problem for Borgerlisten, hvis vælgerne flytter tilbage til Egon Hansens oprindelige parti. Borgerlisten har som nævnt samarbejdet med Socialdemokratiet, men hvem, Det radikale Venstre vil indgå partnerskab med, står endnu åbent. Partiet vil indgå i et valgforbund for at øge chancen for at komme ind. Det var de radikale ikke sidst - og det kostede adgangen til kommunalbestyrelsen. Partiet var nemlig tæt på at opnå tilstrækkeligt mange stemmer til et mandat.


Tilbage til hovedsiden om Årslev Kommune