Assens fører "våbenkapløb"

De fynske politikredse har beslaglagt store mængder fyrværkeri i december 2000. Især Assens Politi har konfiskeret et stort "våbenarsenal".

Store beslaglæggelser af fyrværkeri på Fyn

De fynske politikredse har haft travlt i december med at beslaglægge ulovligt fyrværkeri.
Listen over beslaglæggelser se således ud:
Assens Politi:
1.000 kanonslag
30.000 strygere
250 luftbomber
100.000 andet.

Svendborg Politi:
43 strygere.

Nyborg Politi:
120 kanonslag
40 strygere
74 andet.

Middelfart Politi:
522 kanonslag
4.200 strygere.