Bagmandspolitiet prøver igen: Fynsk kartelsag nu i Østre Landsret

Det fynske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen og det Århus-baserede firma Jorton blev sidste år frifundet i en sag for overtrædelse af konkurrenceloven og samordning af priser. Tre tiltalte blev også frifundet.

Anklagemyndigheden, SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, prøver nu igen at få dømt det fynske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen og aarhusianske Jorton for overtrædelse af samordning af priser.

Det sker i Østre Landsret, hvor sagen verserer fra i dag til og med onsdag.

For et år siden blev de to firmaer og tre ansatte pure frifundet af byretten i Odense.

Bagmandspolitiet havde ellers krævet bøder på henholdsvis ni og ti millioner til de to firmaer, fængselsstraffe på otte og seks måneder til to af de tiltalte og en bødestraf på 25.000 kroner til den sidste tiltalte.

Den hovedtiltalte - en medarbejder hos Skjøde Knudsen - der ikke længere er ansat i firmaet, udvekslede af flere omgange oplysninger med to medarbejdere i Jorton.

Først to gange i januar-marts 2012.

Her handlede det om en apterings-entreprise på Syddansk Universitet i Kolding, hvor Skjøde bød 49,7 millioner uden moms, mens Jorton bød 43,9 millioner kroner.

I et andet tilfælde samordnede man eller udvekslede ifølge Bagmandspolitiet buddene, da Skjøde Knudsen bød 36,1 millioner kroner på en rå-entreprise på Syddansk Universitet, mens Jorton afgav 34,9 millioner kroner i bud uden moms.

Ved en tredje og mindre entreprise for Odense Kommune på Sanderumskolen i august 2013 gentog historien sig, da Jorton bød godt en million kroner på en murerentreprise, mens Skjøde Knudsen gav et bud knap 50.000 kroner under.

Det sidste af forholdene falder under den nye konkurrencelov, der blev skærpet væsentligt i marts i 2013, så kartelvirksomhed nu kan straffes med fængsel i op til halvandet år og ikke som tidligere kun med bøde.

Desuden kan bøderne i dag i grove træk ganges med ti i forhold til tidligere praksis.

Byretten vurderede, at det ikke var bevist, at prisudvekslingen var sket for at begrænse konkurrencen, og at det rent faktisk fik følger for for den frie konkurrence.

For godt nok udvekslede Jorton og fynske Skjøde Knudsen priser, men der blev ikke indgået aftaler om, hvordan der skulle bydes, og ingen af de bygherrer, der modtog buddene, led skade, da ingen af de to firmaer vandt licitationerne. Og uanset, at der blev udvekslet priser var der flere andre bydere, og dermed var konkurrencen ikke begrænset.

Efterfølgende har Skjøde Knudsen indskærpet sine ansatte, at man ikke ønsker tilsvarende sager.

Der er indført et internt uddannelsesprogram, en whistleblower-ordning, udnævnelse af en compliance-ansvarlig samt kontrolprocedurer.