Bakterier i ismaskiner på OUH

45 helt nye ismaskiner er taget ud af drift på Odense Universitetshospital, fordi der er for mange bakterier på dem. De nye maskiner var ellers indkøbt, fordi der var store problemer med bakterier i de gamle maskiner.

-

45 helt nye ismaskiner er taget ud af drift på Odense Universitetshospital, fordi der er for mange bakterier på dem. De nye maskiner var ellers indkøbt, fordi der var store problemer med bakterier i de gamle maskiner.

I oktober måned opdagede fødevareregion Fyn, at der var for høje kimtal i ti maskiner. Det fik ledelsen på OUH til at tage samtlige 65 nyindkøbte ismaskiner ud af drift, 20 af maskinerne har været igennem et hovedeftersyn og er derfor i drift igen, men de resterende 45 står altså stadig nyttesløse hen.

De maskiner, der er blevet taget i brug igen, bliver nu regelmæssigt tjekket for bakterier.
Det vides endnu ikke, om det er vandet eller maskinerne, der er skyld i problemet.

\" Det er et mysterium\", siger afdelingsleder for rengøring og patientservice Henning Nielsen.