Baltic Pipe: Arbejdet bliver nu genoptaget på Østfyn

Arbejdet med at etablere en gasledning tværs over Danmark kan nu blive genoptaget på store dele af den 210 kilometer lange rute. På Fyn bliver arbejdet genoptaget på Østfyn.

Miljøstyrelsen har givet Energinet tilladelse til at genoptage arbejdet med Baltic Pipe på flere strækninger tværs over landet. Det meddeler Energinet på deres hjemmeside.

Arbejdet blev stoppet 31. maj af Miljø- og Fødevareklagenævnet, da Miljøstyrelsens godkendelse til projektet blev underkendt. Nævnet mente ikke, at det var tilstrækkeligt belyst, hvordan for eksempel hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet med den cirka 210 kilometer lange gasledning.

Men nu meddeler Miljøstyrelsen, at der ikke længere er indvendinger mod at arbejdet kan genoptages på udvalgte strækninger. På Fyn må arbejdet på rørledning fra Brylle til Nyborg genoptages. På arbejdet fra Lillebælt til Brylle vest for linjestation Bellinge kan der fortsat ikke arbejdes, før der er en ny miljøtilladelse, meddeler Energinet. Det betyder, at arbejdet på den vestfynske strækning bliver genoptaget i i foråret 2022 i stedet for i efteråret 2021.

Energinets vurdering er lige nu, at gasprojektet samlet set bliver tre måneder forsinket. Det er dog stadig forventningen, at Energinet kan levere en stor del af den aftalte kapacitet mod Polen til den aftalte skæringsdato i oktober 2022.

- Vi arbejder nu stenhårdt på at færdiggøre så meget som muligt, så en stor del af den aftalte kapacitet står til rådighed til den oprindelige deadline, siger Marian Kaagh, vicedirektør i Energinet.

Energinet er glad for, at en stor del af arbejdet kan afsluttes som planlagt, og at yderligere gener for mange lodsejere, der skal lægge jord til arbejdet, dermed kan undgås.

- Baltic Pipe er et vigtigt projekt for Danmark og energiforsyningen i Central- og Østeuropa, men vi er fuldt ud klar over, at mange lodsejere helst havde været det foruden. Derfor betyder det meget for mig, at vi kan gøre arbejdet færdigt som planlagt de fleste steder i landet. Men omvendt er jeg meget ked af, at nogle lodsejere har udsigt til en forsinkelse. Vi kontakter nu alle lodsejere for at forklare, hvordan de bliver berørt, siger Marian Kaagh.