I det fynske folks tjeneste

Bankpakke hjælper næppe Fionia Bank

Bankpakken ser ikke ud til at blive den redningskrans, der kan holde Fionia Bank oven vande.

Fionia Bank bliver næppe hjulpet på vej af bankpakken, mener analytiker.

Hvis der bliver tale om, at staten skyder supplerende kapital ind i bankerne, vil det nemlig ikke hjælpe på Fionias solvensproblemer.

Det forklarer analytiker i FIH Capital Markets, Peter Fink, til RB-Børsen.
-Fionia har det problem, at de har næsten lige så meget supplerende kapital, som de har kernekapital. Yderligere supplerende kapital vil kun kunne bringe deres solvens op på cirka ni procent, hvilket umiddelbart virker lavt i den nuværende konkjunktursituation, siger Peter Fink.

Problemet er, at en banks supplerende kapital ikke må overstige kernekapitalen ( aktiekapital mm.).

Supplerende kapital er en form for lån, der er så langfristede og sikre, at de kan indgå, når bankens solvens beregnes, men der er altså grænser for, hvor meget supplerende kapital, en bank kan regne med. Fionia Bank ligger i øjeblikket med en solvensprocent på blot 8,3, kun en smule over lovkravet på 8 procent.

Og den solvensprocent bliver endnu lavere i årets løb, hvis ikke der kommer hjælp udefra.
-Det afløb, der er på den supplerende kapital, ved at lån udløber i Fionia , betyder, at de kan komme under en solvens på 8 procent allerede i 2009 med mindre de får slanket deres balance en hel del, så de har brug for ekstra kapital. Derfor er aktiekapital nok også nødvendigt, vurderer Peter Fink til RB-Børsen.