Barnets navn: Udvikling Fyn

Fredag blev det første bestyrelsesmøde i den ny fælles fynske turist- og erhvervsorganisation afholdt. På mødet fik den nyfødte navn: Udvikling Fyn.

Det samlede formandskab valgte direktør C.C. Nielsen som formand.

- Jeg ser frem til at stå i spidsen for den fælles kurs på erhvervs- og turismeområdet. Mere samarbejde på tværs af kommunegrænserne er fremtiden for Fyn, og nu har vi taget første spadestik til at få dette arbejde sat i system og effektueret. Det er jeg både stolt over og glad for, siger Udvikling Fyn's nyvalgte formand C.C. Nielsen.

Navnet blev Udvikling Fyn

Nu hvor rammen er sat i Udvikling Fyn begynder arbejdet med at få formuleret, hvordan vi præcis får organiseret os i en fælles indsats på erhvervs- og turismeområdet, hvor alle bliver hørt på lige vilkår. Dét arbejde ser jeg meget frem til, siger borgmester Finn Brunse fra Assens, der repræsenterer én af de seks kommuner i Udvikling Fyn.

De øvrige er Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Kerteminde og Odense.

Seks valgt til formandsskab

På det første bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn blev også valgt et formandskab på seks bestyrelsesmedlemmer som en del af konstitueringen.

De seks valgte til formandskabet er C.C. Nielsen, formand, Anker Boye, næstformand, Per Michael Johansen, Jan Johansen, Curt Sørensen og Kate Turch.

Konference i april

Bestyrelsen har brug for input til satsningsområder for det fremtidige arbejde i Udvikling Fyn og inviterer derfor kommunalbestyrelser, byråd, interesseorganisationer og fynske virksomheder til konference den 7. og 8. april.