I det fynske folks tjeneste

Beboerne på Tåsinge skal fortsat drikke lokalt vand

Beboerne på Tåsinge ud for Svendborg, skal også i fremtiden drikke lokalt vand, selvom øens grundvand i dag er så forurenet med rester af sprøjtegifte, at dele af det må renses med aktivt kul. En ny indsatsplan, som Fyns Amt vedtog tirsdag skal sikre, at det også fremover vil være muligt at bruge grundvandet på Tåsinge som drikkevand.

-

Svendborg, tirsdag /ritzau/
Beboerne på Tåsinge ud for Svendborg, skal også i fremtiden
drikke lokalt vand, selvom øens grundvand i dag er så forurenet
med rester af sprøjtegifte, at dele af det må renses med aktivt
kul. En ny indsatsplan, som Fyns Amt vedtog tirsdag skal sikre,
at det også fremover vil være muligt at bruge grundvandet på
Tåsinge som drikkevand.

De eneste der renser vand
Ud over problemerne med sprøjtemiddelrester er grundvandet
visse steder belastet med nitrat, ligesom der er forurening fra
gamle lossepladser og grunde med industrivirksomheder. Siden
1997 har to af øens vandværker, som de eneste i amtet,
midlertidigt fået lov til at rense vandet ved hjælp af en
avanceret teknik, der involverer aktiv kul.

Begrænser pesticid-anvendelse
\"Med indsatsplanen lægger vi nu vandindvindingen om, så vi
undgår de nuværende problemer med pesticiderne. På den måde
behøver vi ikke at rense vandet med kulfiltre. Desuden er der
åbnet for at indgå frivillige aftaler med jordbruget og andre om
at begrænse anvendelsen af pesticider inden for en 300 meter
zone omkring vandværksboringer\", siger formand for amtets trafik-
og miljøudvalg, Poul Weber (V).

/ritzau/