Bedre behandling af torturofre

En ny rapport kan hjælpe til en bedre behandling af traumatiserede flygtninge og torturofre. Region Syddanmark og Danske Regioner sætter nu fokus på problemet.

Torturofre og traumatiserede flygtninge er mere syge end resten af befolkningen. De bruger sundhedssystemet i langt højere grad, og de har større risiko for at blive psykisk syge.

Det viser en ny rapport, som for første gang herhjemme har kortlagt de særlige problemer, som torturofre og traumatiserede flygtninge lever med. Samtidig gives en række anbefalinger til, hvordan patienterne skal behandles.

Rapporten præsenteres på en konference, som Region Syddanmark og Danske Regioner afholder i morgen.

- I regionsrådet er vi meget bevidste om vores opgave og ansvar, og derfor har vi også tilført indsatsen for torturoverlevere og traumatiserede flygtninge flere midler. Med denne rapport styrker vi uden tvivl det faglige grundlag for den fremtidige indsats, siger formand for Region Syddanmark Carl Holst (V).

Ventetiden på at blive behandlet er i dag mellem et halvt og to et halvt år.